Tại kênh này HIFFACOAH chia sẻ tất cả kiến thức phối thời trang, style một cách phi lợi nhuận, góp phần cung cấp đa dạng thông tin, kiến thức thời trang cho những người yêu thích Thời Trang, Kinh Doanh Thời Trang, Phát Triển Bản Thân hướng tới thành công trong công việc và cuộc sống riêng.